oss Norsk Urkorn AS eies og drives av Eirin og Kolbjørn Fagerås og Elin og Petter Simonsen. Bakgrunnen for etableringen av Norsk Urkorn var at vi ønsket å står for foredling og salg av kornproduktene selv, i stedet for å bare selge råvaren videre til Felleskjøpet. Vi har derfor utviklet vår egen merkevare, og samarbeider med Hurum mølle på maling og pakking. Råvarene, dvs kornet, produseres av oss på våre gårder. Deretter tar Norsk Urkorn seg av resten av verdikjeden, helt til melet står klart på din kjøkkenbenk. Produktene våre kan kjøpes direkte fra oss, enten via bestillingsskjema/nettbutikk eller kom innom oss på en av gårdene. Det vil også bli mulig å kjøpe våre produkter fra enkelte utvalgte spesialforretninger. Oversikt over hvilke forretninger vil etter hvert komme her på hjemmesiden vår.
Vår filosofi Våre hjerter ligger i produksjon av råvarer av topp kvalitet; fra fruktbar jord, på naturens premisser.  God jord- og dyrehelse er grunnleggende for økologisk landbruk, og gjennom solid agronomisk kunnskap jobber vi hele tiden forebyggende.  Dagens samfunn preges av store mengder masseprodusert mat av middels eller dårlig kvalitet; lavt næringsinnhold, rester av sprøytemidler og medikamenter, mye tilsetningsstoffer og lange transportdistanser. Vi ønsker å tilby lokalproduserte råvarer av topp kvalitet, laget med kjærlighet til og respekt for naturen. I økologisk kornproduksjon er det ikke tillatt å benytte kunstgjødsel eller sprøytemidler (ugress, insekter, sopp, modning etc). Det er heller ikke tillatt å benytte genmodifiserte kornsorter som såkorn.  Vi går enda lengre, og bruker primært gamle kornsorter som ikke er tilpasset moderne krav til avlingsstørrelse og ytelse, men som har sine opprinnelige egenskaper intakt.   Vi er lidenskapelig engasjert i økologisk matproduksjon, og vi deler gjerne av vår kunnskap. Vi vil gjerne også lære enda mer! Ta kontakt med oss om du ønsker at vi deler litt av vår erfaring og innsikt, og ikke minst hvis du ønsker å dele din innsikt med oss.
Fra fruktbar jord, på naturens premisser
Fra fruktbar jord, på naturens premisser
Vår filosofi Våre hjerter ligger i produksjon av råvarer av topp kvalitet; fra fruktbar jord, på naturens premisser.  God jord- og dyrehelse er grunnleggende for økologisk landbruk, og gjennom solid agronomisk kunnskap jobber vi hele tiden forebyggende.  Dagens samfunn preges av store mengder masseprodusert mat av middels eller dårlig kvalitet; lavt næringsinnhold, rester av sprøytemidler og medikamenter, mye tilsetningsstoffer og lange transportdistanser. Vi ønsker å tilby lokalproduserte råvarer av topp kvalitet, laget med kjærlighet til og respekt for naturen. I økologisk kornproduksjon er det ikke tillatt å benytte kunstgjødsel eller sprøytemidler (ugress, insekter, sopp, modning etc). Det er heller ikke tillatt å benytte genmodifiserte kornsorter som såkorn.  Vi går enda lengre, og bruker primært gamle kornsorter som ikke er tilpasset moderne krav til avlingsstørrelse og ytelse, men som har sine opprinnelige egenskaper intakt.   Vi er lidenskapelig engasjert i økologisk matproduksjon, og vi deler gjerne av vår kunnskap. Vi vil gjerne også lære enda mer! Ta kontakt med oss om du ønsker at vi deler litt av vår erfaring og innsikt, og ikke minst hvis du ønsker å dele din innsikt med oss.