Østre Pavestad Gård     Østre Pavestad Gård ligger i Hemnes, Søndre Høland, og eies og drives av Petter Simonsen. Jeg er 7.generasjon Simonsen som driver Østre Pavestad, og 3. generasjon som bor i de bygningene som i dag står på gården.  Til gården hører både jord og skog, og alt har vært drevet etter økologiske prinsipper siden 2002. Mine jorder egner seg godt for kornproduksjon, og det praktiseres et aktivt vekstskifte. Det betyr at det rulleres på hva som produseres på hvilke jorder for hvert år.  Per i dag er det ikke dyr i fjøset på Østre Pavestad, men jeg har en stor drøm om igjen å fylle uthusene med storfe, så plutselig kan det bli kjøttfe på gården igjen.  Jeg er i tillegg profesjonell sanger og musiker.  Mer om meg finner du på www.pettersimonsen.no  Du finner mer om gården på Facebook på ‘Østre Pavestad Gård Petter  
Fra fruktbar jord, på naturens premisser
Fra fruktbar jord, på naturens premisser
Østre Pavestad Gård     Østre Pavestad Gård ligger i Hemnes, Søndre Høland, og eies og drives av Petter Simonsen. Jeg er 7.generasjon Simonsen som driver Østre Pavestad, og 3. generasjon som bor i de bygningene som i dag står på gården.  Til gården hører både jord og skog, og alt har vært drevet etter økologiske prinsipper siden 2002. Mine jorder egner seg godt for kornproduksjon, og det praktiseres et aktivt vekstskifte. Det betyr at det rulleres på hva som produseres på hvilke jorder for hvert år.  Per i dag er det ikke dyr i fjøset på Østre Pavestad, men jeg har en stor drøm om igjen å fylle uthusene med storfe, så plutselig kan det bli kjøttfe på gården igjen.  Jeg er i tillegg profesjonell sanger og musiker.  Mer om meg finner du på www.pettersimonsen.no  Du finner mer om gården på Facebook på ‘Østre Pavestad Gård Petter