Østre Øiestad Gård Østre Øiestad Gård ligger i Trøgstad, og eies og drives av Eirin og Kolbjørn Fagerås. Vi er 2. generasjon Fagerås som driver gården. Vi giftet oss i 1995, og har siden den gang drevet gården her. Vi har fire barn sammen, 2 gutter og 2 jenter, født i tiden 1997 - 2002. I 2007 la vi om til økologisk produksjon, både av korn, kjøtt og melk.  Melkekvoten vår er 460 000 liter / år. Gården har 719 mål skog og 767 mål dyrket mark. Vi leier også noe jord i tillegg til dette. På den dyrkede jorda, blir det produsert noe korn, og noe blir brukt til grasproduksjon og beiter. Eirin har jobbet en del som sykepleier, men fra 2014 har vi begge vært fullt engasjert i gårdsdrifta og urkorn-produksjon. Det er moro å lage og spise mat av eget dyrket korn, og flott å se at det går an å få til bakingen med mel som har et mykere gluten og høyere næringsinnhold enn det vanlige melet. Veldig godt synes vi det blir også! Dette har vi lyst til å dele med andre. Eirin &Kolbjørn
Fra fruktbar jord, på naturens premisser
Fra fruktbar jord, på naturens premisser
Østre Øiestad Gård Østre Øiestad Gård ligger i Trøgstad, og eies og drives av Eirin og Kolbjørn Fagerås. Vi er 2. generasjon Fagerås som driver gården. Vi giftet oss i 1995, og har siden den gang drevet gården her. Vi har fire barn sammen, 2 gutter og 2 jenter, født i tiden 1997 - 2002. I 2007 la vi om til økologisk produksjon, både av korn, kjøtt og melk.  Melkekvoten vår er 460 000 liter / år. Gården har 719 mål skog og 767 mål dyrket mark. Vi leier også noe jord i tillegg til dette. På den dyrkede jorda, blir det produsert noe korn, og noe blir brukt til grasproduksjon og beiter. Eirin har jobbet en del som sykepleier, men fra 2014 har vi begge vært fullt engasjert i gårdsdrifta og urkorn-produksjon. Det er moro å lage og spise mat av eget dyrket korn, og flott å se at det går an å få til bakingen med mel som har et mykere gluten og høyere næringsinnhold enn det vanlige melet. Veldig godt synes vi det blir også! Dette har vi lyst til å dele med andre. Eirin &Kolbjørn