Norsk Urkorn AS eies og drives av Petter  Simonsen, og ekteparet Eirin og Kolbjørn Fagerås. Vi mener at fruktbar jord er den viktigste ressursen vi besitter, og grunnlaget for kornproduksjon av topp kvalitet. Vi er opptatt av å dyrke jorden på naturens premisser; i stedet for kunstgjødsel bruker vi husdyrgjødsel og plantemateriale, og i stedet for å sprøyte mot ugress og insekter, jobber vi hele tiden forebyggende. Økologisk kornproduksjon av topp kvalitet krever kunnskap, fokus og hardt arbeid. Det finnes ingen snarveier.  Bakgrunnen for etableringen av Norsk Urkorn var at vi ønsker å stå for foredling og salg av kornproduktene selv, i stedet for å bare selge råvaren videre til de store  grossistene. Vi har derfor utviklet vår egen merkevare, og tar oss selv av markedsføring og salg. Vi prøvebaker og legger ut oppskrifter her på hjemmesiden. Far og sønn Johansen på Hurum Mølle tar seg av maling og pakking ved sin økologiske steinkvernsmølle. Råvarene, dvs. kornet, produseres av oss selv på våre egne gårder; Østre Pavestad Gård i Søndre Høland og Østre Øiestad Gård i Trøgstad.  Produktene våre kan kjøpes direkte fra oss, gjerne via hjemmesiden eller nettbutikken vår…..eller ved at du tar direkte kontakt med oss. Det vil også bli mulig å kjøpe våre produkter fra enkelte utvalgte spesialforretninger. 
Fra fruktbar jord, på naturens premisser
Eirin og Kolbjørn Fagerås Petter  Simonsen Norsk Urkorn Facebookside
Fra fruktbar jord, på naturens premisser
Norsk Urkorn Facebookside
Norsk Urkorn AS eies og drives av Petter  Simonsen, og ekteparet Eirin og Kolbjørn Fagerås. Vi mener at fruktbar jord er den viktigste ressursen vi besitter, og grunnlaget for kornproduksjon av topp kvalitet. Vi er opptatt av å dyrke jorden på naturens premisser; i stedet for kunstgjødsel bruker vi husdyrgjødsel og plantemateriale, og i stedet for å sprøyte mot ugress og insekter, jobber vi hele tiden forebyggende. Økologisk kornproduksjon av topp kvalitet krever kunnskap, fokus og hardt arbeid. Det finnes ingen snarveier.  Bakgrunnen for etableringen av Norsk Urkorn var at vi ønsker å stå for foredling og salg av kornproduktene selv, i stedet for å bare selge råvaren videre til de store  grossistene. Vi har derfor utviklet vår egen merkevare, og tar oss selv av markedsføring og salg. Vi prøvebaker og legger ut oppskrifter her på hjemmesiden. Far og sønn Johansen på Hurum Mølle tar seg av maling og pakking ved sin økologiske steinkvernsmølle. Råvarene, dvs. kornet, produseres av oss selv på våre egne gårder; Østre Pavestad Gård i Søndre Høland og Østre Øiestad Gård i Trøgstad.  Produktene våre kan kjøpes direkte fra oss, gjerne via hjemmesiden eller nettbutikken vår…..eller ved at du tar direkte kontakt med oss. Det vil også bli mulig å kjøpe våre produkter fra enkelte utvalgte spesialforretninger. 
Eirin og Kolbjørn Fagerås Petter  Simonsen Lager og gårdsutsalg