Vi er opptatt av at det vi produserer skal være av topp kvalitet. Derfor produserer vi i begrenset skala og alt kornet blir dyrket i Norge. Kvalitet i alle ledd helt ut til sluttkunde er viktig for oss, derfor ønsker vi kun å selger våre produkter til et eksklusivt utvalg av forretninger, bakerier og restauranter. Det er spesielt viktig for oss at de som selger våre produkter til sluttkunde eller bruker vårt korn/mel i profesjonell sammenheng forstår hva som kreves for å bevare og videreforedle topp kvalitet med de gamle kornsortene. De krever tradisjonelle baketeknikker – men gir til gjengjeld bakervarer med utsøkt aroma og høy næringsverdi. Vi er opptatt av økologi generelt, og vil helst at våre produkter akkompagneres av lokalprodusert, økologisk mat av topp kvalitet. Hvis du trenger tips om leverandører av andre produkter, kan det hende vi kan hjelpe deg med det, også!   Dersom du er interessert i å diskutere en avtale, ta kontakt med daglig leder: Eirin Fagerås på eirin@norskurkorn.no/ mob 934 87 836. Vi kommer gjerne på besøk, og tar med oss noe mel til prøvebaking hvis du ønsker.
Fra fruktbar jord, på naturens premisser
Fra fruktbar jord, på naturens premisser
Vi er opptatt av at det vi produserer skal være av topp kvalitet. Derfor produserer vi i begrenset skala og alt kornet blir dyrket i Norge. Kvalitet i alle ledd helt ut til sluttkunde er viktig for oss, derfor ønsker vi kun å selger våre produkter til et eksklusivt utvalg av forretninger, bakerier og restauranter. Det er spesielt viktig for oss at de som selger våre produkter til sluttkunde eller bruker vårt korn/mel i profesjonell sammenheng forstår hva som kreves for å bevare og videreforedle topp kvalitet med de gamle kornsortene. De krever tradisjonelle baketeknikker – men gir til gjengjeld bakervarer med utsøkt aroma og høy næringsverdi. Vi er opptatt av økologi generelt, og vil helst at våre produkter akkompagneres av lokalprodusert, økologisk mat av topp kvalitet. Hvis du trenger tips om leverandører av andre produkter, kan det hende vi kan hjelpe deg med det, også!   Dersom du er interessert i å diskutere en avtale, ta kontakt med daglig leder: Eirin Fagerås på eirin@norskurkorn.no/ mob 934 87 836. Vi kommer gjerne på besøk, og tar med oss noe mel til prøvebaking hvis du ønsker.